Poskytované služby

 • komplexní diagnostická, léčebná a preventivní péče o dospělé pacienty
 • objednávkový systém – možnost přijetí lékařem ve sjednanou hodinu, bez čekání ,
  flexibilní pracovní doba, individuální přístup
 • EKG vyšetření
 • vyšetření CRP přímo v ambulanci – vyšetření umožňující odlišení bakteriální a virové infekce
 • vyšetření stolice na okultní krvácení , vyšetření hladiny cukru – glykémie, orientační vyšetření moči
 • odběry krve systémem SARSTEDT v ranních hodinách přímo v ordinaci
 • očkování povinných i nepovinných očkovacích látek
 • pro podniky i podnikatele zajišťujeme závodní preventivní prohlídky, závodní preventivní péči
 • možnost VIP preventivních prohlídek
 • předoperační vyšetření
 • ošetříme i cizí státní příslušníky s krátkodobým či dlouhodobým pobytem na Ostravsku,
  hovoříme plynně anglicky
 • dobrá dopravní dosažitelnost ambulance
 • možnost parkování v bezprostřední blízkosti ambulance, ambulance v pěkném prostředí přízemí rodinné vily
 • těsná návaznost na specializované ambulance
 • prostřednictvím externí sestry jsme schopni zajistit ošetřovatelskou péči o námi registrované
  imobilní pacienty v domácích podmínkách
 • aktualizované internetové stránky – naleznete zde jak ordinační hodiny, spektrum poskytovaných služeb,
  tak i informace o zástupech či dovolené, čímž opět šetříme Váš čas
 • NOVÉ KLIENTY přijímáme a registrujeme dle kapacitních možností ordinace!